Alkuun

Tilat ja kuvia


Hinnat, kalenteri ja varausehdot

Luvat - kalastus, metsästys, kelkka

Venevuokraus

Yhteystiedot

FlagInarin juhannustaimen

Kalastusluvat

Pilkkiminen ja mato-onkiminen ovat jokamiehenoikeuksia eivätkä edellytä lupamaksujen maksamista. Kaikki muu kalastus vaatii asianmukaiset luvat.
Lupajärjestelmä muuttui 1.1.2016 alkaen. Kaikkien 18-64 -vuotiaiden kalastajien pitää suorittaa kalastonhoitomaksu.
Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla koko maassa, paitsi Ahvenanmaalla sekä poislukien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet sekä ELY -keskusten määräämät kieltoalueet.
Kalastonhoitomaksu on 47,00 / vuosi, 16,00 / 7 vuorokautta ja 6,00 / vuorokausi.
Lupakauppa verkkokauppa.eraluvat.fi

Useammalla vavalla kalastaminen edellyttää lisäksi vapaluvan hankkimista.
Vapalupa, alue 1580 Inarijärvi. Luvan voi hankkia Metsähallituksen Eräluvat -
sivuilta.

Pyydyskalastus edellyttää lisäksi vesialueen omistajan lupaa. Aamunkoin omalle vesialueelle voi hankkia kahden verkon verkkoluvan verkkoineen mökin vuokrauksen ajaksi omistajilta 20eur/vko, sähköpostill
a tästä.

Kalastuksessa on noudatettava yleisiä ja Inarin kalastusalueen sääntöjä sekä asetuksen mukaisia kalojen alamittoja.

Metsästysluvat

Lähin valtion maiden metsästysalue on yli 193.000 ha'n alue 1612 Tsarmitunturi. Metsästysluvat ja niiden ohjeet Metsähallituksen Eräluvat -sivuilta.
Omistajien omille maille (n. 60ha) on mahdollista saada erikseen sovittaessa rajoitettu metsästys- ja/tai koiran harjoituslupa.

Kelkkaluvat

Kelkkaurilla liikuttaessa tarvitaan henkilö- tai perhekohtainen lupa.
Lisätietoa sekä luvat ja kartat voi hankkia Metsähallituksen Eräluvat -
sivuilta. 
Jäällä reittien/urien ulkopuolella voi liikkua ilman lupamaksua.
Maastossa reittien/urien ulkopuolella liikkuminen on kiellettyä ilman maanomistajan lupaa.
Moottorikelkan kuljettaminen edellyttää aina 15 vuoden ikää, reiteillä ja urilla T -ajokorttia.

Uistelemassa
   
Riekonpyynnissä

Kaikilla valokuvilla kuvaajien Copyright.
Sivujen toteutus ja tekijänoikeudet Tievva Oy